Huisregels

 

Betaling: De betaling van de contributie kan contant worden voldaan bij de haldienst. Onze voorkeur gaat uit naar een automatische incasso. Het voordeel hiervan is dat u er niet maandelijks aan hoeft te denken om bijtijds de betaling te verrichten waarmee een eventuele achterstand kan worden voorkomen. Voor leden tot 18 jaar die in het bezit zijn van een Gelre Pas geldt dat de contributie geheel betaald wordt door de gemeente Arnhem. Voor leden ouder dan 18 jaar geldt een vergoeding van 50 %.Om hiervoor in aanmerking te komen kunnen zij een kopie van de Gelre Pas en bijbehorende bonnummer inleveren bij de haldienst. Wel moet er rekening worden gehouden dat er maar voor 1 sportvereniging gebruik kan worden gemaakt van deze vergoeding door de gemeente. Het lidmaatschap kan per maand schriftelijk worden opgezegd.

 

Omkleden: Er kan worden omgekleed in de kleedhokjes en de kleedkamers van het desbetreffende bad waar wordt gezwommen. Ouders/verzorgers die de kinderen willen helpen met aankleden kunnen terecht in de kleedkamers waarop staat aangegeven moeder met kind of vader met kind. Het kan dus zijn dat zich een moeder/verzorger met zoon in de dameskleedkamer bevindt en een vader/verzorger met dochter in de herenkleedkamer.

 

Gekleed zwemmen: Iedere eerste woensdag, donderdag en vrijdag van de maand wordt er gekleed gezwommen. Voor de kinderen in het ondiepe bad betekent dit dat zij met een T-shirt aan zwemmen. De kinderen die zwemmen in het diepe bad trekken kleding aan volgens de eisen van het diploma waar zij voor oefenen. Hiermee ervaren de kinderen hoe het is om gekleed in het water te bewegen en oefenen zij de vaardigheden die behoren bij de diploma-eisen van het gekleed zwemmen.

 

Douchen: Voordat men zich in het zwembad begeeft moet er vooraf worden gedouched. Dit is ivm hygiëne. Het losse vuil wordt zo veel mogelijk afgespoeld en komt daardoor niet in het zwembad. Ouders/verzorgers die de kinderen willen begeleiden/opvangen bij de douche van het instructie-en wedstrijdbad in de Grote Koppel zijn genoodzaakt te wachten achter de gele lijn. Dit is om de doorgang van en naar het zwembad vrij te houden. Voor de andere baden geldt dat het uitsluitend mogelijk is het zwembad te betreden met buitenschoeisel door gebruik te maken van de blauwe overschoenen.

 

Volgen van een les of training: Om de lessen of training op tijd te laten starten is het noodzakelijk dat iedereen op tijd aanwezig is. Tijdens het volgen van een les of training wordt er van iedereen verwacht dat alle gevraagde opdrachten naar eigen kunnen worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is dan graag vooraf aan de les of training dit melden aan de uurleider, lesgever of trainer. Alle lessen en trainingen worden gevolgd in zwemkleding. Dat houdt in dat er niet gezwommen mag worden in ondergoed. Dit is ivm de hygiëne.

 

Verrichtingen les of training bekijken: Alle lessen en trainingen mogen worden bekeken vanaf de tribune. Het is niet mogelijk om zich langs het badwater te begeven. Tijdens de les en training is het niet gewenst de aandacht van de kinderen te trekken door te roepen of zwaaien. Dit verstoort de les en training en komt de resultaten van de kinderen niet ten goede.

 

Verrichtingen les of training bespreken: Overleg over de voortgang van uw kind kunt u bespreken met de uurleider. Desgewenst zal hij of zij u doorverwijzen naar de betreffende lesgever of trainer.

 

Helaas is het niet mogelijk tijdens de les of training u te woord te staan,omdat dit de voortgang van de les of training belemmerd. U kunt zich vóór of na de les of training hiervoor melden.

 

Persoonlijk gedrag: Alle leden moeten daar, waar zij aanwezig zijn als lid, zich ordelijk gedragen. Leden die zich wanordelijk gedragen kunnen in het zwembad, vergaderzaal of elders door de voorzitter en elk bestuurslid het verblijf worden ontzegd.