Wat doen onze vrijwilligers

 

Binnen de vereniging zijn er verschillende taken weggelegd voor onze vrijwilligers.

 

In het zwembad:

 

Haldienst: Zij zijn het visitekaartje van de vereniging. Hier kunt u terecht voor algemene vragen,het verrichten van betalingen, opgeven voor de verschillende activiteiten, diplomazwemmen etc.

 

Uurleiders: Tijdens de verenigingsavond is de uurleider een belangrijk persoon. De uurleider deelt de groepen in en zorgt voor een goed verloop van de lessen en trainingen. Mochten er vragen of problemen voorkomen betreffende het zwemmen, dan kunt u altijd op deze persoon een beroep doen. Zo nodig wordt u doorverwezen naar een ander kaderlid.

 

Lesgevend kader: Elementair zwemmen: De lessen worden verzorgd door bevoegde instructeurs. Zij geven les in het elementair zwemmen (leren zwemmen). Enkele instructeurs binnen de vereniging zijn bevoegd om het diplomazwemmen te beoordelen.

 

Wedstrijdzwemmen: De trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers. Zij letten op de techniek en waar nodig wordt deze verbetert. Ook worden de gezwommen tijden bijgehouden. Verder begeleiden zij de zwemmers bij wedstrijden.

 

Synchroonwemmen: Je kunt het vergelijken met ballet, maar dan in het water. Je leert een aantal figuren zoals een zeilboot, balletbeen, dolfijn, waterrad etc. Deze worden op de maat van de muziek tot een soort van dans gemaakt.

 

Ongeschoold kader:  Zij nemen deel aan een cursus instructeur elementair zwemmen. Na afronding van deze cursus zijn zij bevoegd om les te geven.

 

Snuffelaars:   Om te weten wat het lesgeven inhoudt kunnen geïnteresseerden    meekijken tijdens het lesgeven alvorens zich op te geven voor een cursus. In sommige gevallen is er nog geen mogelijkheid om te starten met een cursus, omdat er nog geen cursus start op dat moment. Zij blijven dan “snuffelaars” zolang zij nog niet aan een cursus kunnen deelnemen.

 

Buiten het zwembad:

 

Bestuur: Het bestuur bestaat uit gekozen leden van de vereniging en  vertegenwoordigen de vereniging. Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden.

 

Commissie diploma’s en opleidingen: Deze commissie houdt zich bezig met de opleidingen van ons (ongeschoold) kader en het begeleiden van de snuffelaars. Tevens organiseren zij het diplomazwemmen binnen de vereniging.

 

Activiteitencommissie: De activiteitencommissie is een commissie die activiteiten organiseert.

 

PR-commissie: De PR-commissie verzorgt de in- en externe communicatie voor de vereniging.

 

Wedstrijdsecretariaat: Het wedstrijdsecretariaat verzorgt de organisatie en administratie van het wedstrijdzwemmen.