Welke Lessen worden aangeboden ?

 • Zwem-ABC: Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watergewend maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.

  Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watergewend maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.
  Zwemslagen en nog meer vaardigheden
  Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan.
  Zwemveiligheid
  Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.

 

 • Zwemvaardigheidsdiploma’s: Wie het Zwem-ABC heeft behaald, heeft het predikaat  Zwemveilig. Maar na het Zwem-ABC kan de zwemvaardigheid nog verder worden vergroot met de  Zwemvaardigheidsdiploma's 1, 2 en 3. Zeker voor jonge kinderen die het Zwem-ABC hebben voltooid, is het raadzaam regelmatig te blijven zwemmen om hun geoefendheid op peil te houden. Met de zwemvaardigheidsdiploma's is dit heel goed mogelijk.

  Algemene zwemdiploma’s:

 • Zwemvaardigheidsdiploma 1

 • Zwemvaardigheidsdiploma 2

 • Zwemvaardigheidsdiploma 3

  Specifieke zwemdiploma’s , een selectie van onderstaande wordt er jaarlijks gegeven  :

  Snorkelen 1,2 en 3

  Waterpolo 1,2 en 3

  Survival 1,2 en 3

 • Springen 1,2 en 3
 • Wereldzwemslagen 1,2 en 3