Waarom leren zwemmen?

 

Waarom leren zwemmen?

 

  • Het veiligheidsmotief: In Nederland verdrinken jaarlijks ongeveer 250 mensen. Vooral kleintjes zijn slachtoffer van verdrinkingsgevallen.

 

Steeds vaker blijken ook ouderen niet te kunnen zwemmen en ook de vele allochtonen in Nederland zijn een kwetsbare groep. Het afschaffen van schoolzwemmen in veel Nederlandse gemeenten zou ook wel eens een belangrijke oorzaak kunnen zijn.

  • Het ontwikkelingsmotief: Naast het leren lopen en leren fietsen, is kunnen zwemmen voor de zelfstandigheid van kinderen van groot belang.

 

Bij waterrecreatie kan hij of zij gaan en staan waar men wil. Toezicht en afhankelijk van pa en ma is minder nodig. Kunnen zwemmen ontwikkelt het zelfvertrouwen van kinderen.            

 

 

  • Het gezondheidsmotief: Afwijkingen in houding en beweging, kunnen worden voorkomen en/of worden tegengegaan. Veel ouderen en gehandicapten zwemmen om therapeutische redenen.

 

  • Het vrijetijdsmotief: Grote groepen mensen brengen op vrije dagen hun tijd door aan een of ander zwemwater. Afkoeling, plezier en gezelligheid zijn dan de beweegredenen. Om veilig in je vrije tijd te kunnen zeilen, roeien, surfen of kanoën, moet je eigenlijk kunnen zwemmen.

 

  • Het prestatiemotief: Het verbeteren van prestaties gemeten naar duur,

 

snelheid of bewegingsuitvoering bv wie zwemt een bepaalde afstand het snelst?

 

 

  • Het beroepsmotief: Er zijn badmeesters, zwemonderwijzers, politie, trainers, brandweerlieden,etc. Voor hen heeft zwemmen vooral een

 

economisch doel. Ze leren, oefenen en trainen doelgericht met het oog op latere beroepsuitoefening.