Contributie 2020

Er geldt een basis tarief voor alle zwemlessen en het recreatief zwemmen vanaf 16 jaar, de leden zwemmen 1 keer per week.

Daarnaast is er een extra tarief voor de wedstrijdzwemmers, zij trainen 2 keer per week.

Bij gebruik van een Gelrepas wordt de zwemles volledig verged voor de jeugd, hierbij mag deze niet al door een andere organisatie gebruikt zijn.

Dit tarief geldt ook voor leden die naast zwemles ook aan een andere zwemactiviteit bij de vereniging deelnemen. (bijvoorbeeld: snorkelen en leszwemmen)

De bedragen zijn hieronder aangegeven: 

Enkele les per week

 

Type

Per betaling

Totaal per jaar

Automatische incasso per maand

€ 16,00

€ 192,00

Automatische incasso per kwartaal

€ 48,00

€ 192,00

Automatische incasso per jaar ineens

€ 180,00

€ 180,00

GelrePas jeugd / Jeugdsportfonds

€ 16,66 p/m

€ 200,00

GelrePas 18+  50 %, restant via incasso

€ 8,33 p/m GelrePas + € 8,33 p/m incasso

€ 200,00

 

 

Extra les per week / wedstrijdtraining

 

Type

Per betaling

Totaal per jaar

Automatische incasso per maand

€ 25,50

€ 306,00

Automatische incasso per kwartaal

€ 76,00

€306,00

Automatische incasso per jaar ineens

€ 294,00

€ 294,00

GelrePas Jeugd en Jeugdsportfond , eventueel in combinatie met incasso

 

€ 300,00

 

   

Inschrijfgeld Arnhemse Watervrienden

€ 6,00

 

Contributie Algemeen

Bij de inschrijving moet u altijd de eerste maand contributie betalen plus 6,- Euro inschrijfgeld.
Na het inschrijven komt  u op de wachtlijst en zodra er plaats is krijgt u hierover schriftelijk bericht. Momenteel bedraagt de wachtlijst voor beginnende zwemmers ca. 9 -12 maanden. Gevorderde zwemmers kunnen over het algemeen sneller instromen. Dit kan overlegd worden met de haldienst die dit zullen overleggen met de verantwoordelijke uurleider.

De Arnhemse Watervrienden accepteren de GelrePas.

Het lidmaatschap van de vereniging loopt vanaf de eerste zwemles t/m opzegging. Opzeggen kan met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De contributie wordt eenmaal per jaar vastgesteld door de ledenvergadering. De hoogte van de contributie staat op de website vermeld. Opzegging schriftelijk melden aan de penningmeester.

Kalender overzicht automatische incasso's

Geachte Leden, 

De contributie zal in de eerste week van de (incasso)maand geïncasseerd worden.Het ID-mandaat op de afschrift bestaat uit: Contributienaamlidnummer.

 

 Maand Incasso:

 Kwartaal Incasso:

 Jaar Incasso:

Januari

X

X

X

Februari

X

 

 

Maart

X

 

 

April

X

X

 

Mei

X

 

 

Juni

X

 

 

Juli

X

X

 

Augustus

X

 

 

September

X

 

 

Oktober

X

X

 

November

X

 

 

December

X