Contributie 2016

Tarieven 2016:

In 2016 is er geen contributie verhoging, onderstaande tarieven gelden. 

Er geldt een basis tarief voor alle zwemlessen en het recreatief zwemmen vanaf 16 jaar, de leden zwemmen 1 keer per week.

Daarnaast is er een extra tarief voor de wedstrijdzwemmers, zij trainen 2 keer per week.

 

Dit tarief geldt ook voor leden die naast zwemles ook aan een andere zwemactiviteit bij de vereniging deelnemen. (bijvoorbeeld: snorkelen en leszwemmen)

 

De bedragen zijn hieronder aangegeven: 

Betalingswijze

Tarief

Bedrag

per jaar

Termijn

bedrag

Aantal

termijnen

Contant

Basis

€ 170,00

€ 17,00

10

Extra

€ 236,00

€ 23,60

Maand incasso

Basis

€ 163,80

€ 13,65

12

Extra

€ 222,00

€ 18,50

Kwartaal incasso

Basis

€ 159,00

€ 39,75

4

Extra

€ 218,20

€ 54,55

Jaar incasso

Basis

€ 156,85

€ 156,85

1

Extra

€ 214,00

€ 214,00

 

Contributie Algemeen

Bij de inschrijving moet u altijd de eerste maand contributie betalen plus 4,- Euro inschrijfgeld.
Na het inschrijven komt  u op de wachtlijst en zodra er plaats is krijgt u hierover schriftelijk bericht. Momenteel bedraagt de wachtlijst voor beginnende zwemmers ca. 9 -12 maanden. Gevorderde zwemmers kunnen over het algemeen sneller instromen. Dit kan overlegd worden met de haldienst die dit zullen overleggen met de verantwoordelijke uurleider.

De Arnhemse Watervrienden accepteren de GelrePas.

Het lidmaatschap van de vereniging loopt vanaf de eerste zwemles t/m opzegging. Opzeggen kan met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De contributie wordt eenmaal per jaar vastgesteld door de ledenvergadering. De hoogte van de contributie staat op de website vermeld. Opzegging schriftelijk melden aan de penningmeester.

Kalender overzicht automatische incasso's

Geachte Leden, 

De contributie zal in de eerste week van de (incasso)maand geïncasseerd worden.Het ID-mandaat op de afschrift bestaat uit: Contributienaamlidnummer.

 

 Maand Incasso:

 Kwartaal Incasso:

 Jaar Incasso:

Januari

X

X

X

Februari

X

 

 

Maart

X

 

 

April

X

X

 

Mei

X

 

 

Juni

X

 

 

Juli

X

X

 

Augustus

X

 

 

September

X

 

 

Oktober

X

X

 

November

X

 

 

December

X